หน้าตัวอย่าง SHOp

Showing 1 – 50 of 111 results
Show per page
 • ข้อต่อหน้าแปลน แบบสวมอัด PN16

  ข้อต่อหน้าแปลน แบบสวมอัด PN16

  ฿1,043.00฿1,910.00
 • สามทางลด แบบสวมอัด PN16

  สามทางลด แบบสวมอัด PN16

  ฿122.00฿638.00
 • ข้อต่อลดกลม แบบสวมอัด PN16

  ข้อต่อลดกลม แบบสวมอัด PN16

  ฿83.00฿343.00
 • สามทางเกลียวใน แบบสวมอัด PN16

  สามทางเกลียวใน แบบสวมอัด PN16

  ฿81.00฿499.00
 • สามทางเกลียวนอก แบบสวมอัด PN16

  สามทางเกลียวนอก แบบสวมอัด PN16

  ฿79.00฿486.00
 • ข้องอเกลียวใน แบบสวมอัด PN16

  ข้องอเกลียวใน แบบสวมอัด PN16

  ฿54.00฿296.00
 • ข้องอเกลียวนอก แบบสวมอัด PN16

  ข้องอเกลียวนอก แบบสวมอัด PN16

  ฿53.00฿239.00
 • สามทาง แบบสวมอัด PN16

  สามทาง แบบสวมอัด PN16

  ฿89.00฿522.00
 • ข้องอ 90 องศา แบบสวมอัด PN16

  ข้องอ 90 องศา แบบสวมอัด PN16

  ฿70.00฿339.00
 • ปลั๊กอุด แบบสวมอัด PN16

  ปลั๊กอุด แบบสวมอัด PN16

  ฿44.00฿226.00
 • ข้อต่อตรงเกลียวใน PN16

  ข้อต่อตรงเกลียวใน PN16

  ฿41.00฿217.00
 • ข้อต่อตรงเกลียวนอก PN16

  ข้อต่อตรงเกลียวนอก PN16

  ฿37.00฿187.00
 • ข้อต่อตรง แบบสวมอัด PN16

  ข้อต่อตรง แบบสวมอัด PN16

  ฿62.00฿310.00
 • สามทางลดแยก ขนาด 110 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN16

  สามทางลดแยก ขนาด 110 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN16

 • ข้อลดกลม เยื้องศูนย์ ขนาด 25 x 20 mm. – 160 x 90 mm. PN16

  ข้อลดกลม เยื้องศูนย์ ขนาด 25 x 20 mm. – 160 x 90 mm. PN16

  ฿38.00฿312.00
 • ข้อลดกลมเยื้องศูนย์ ขนาด 40 x 32 mm. – 160 x 90 mm. PN10

  ข้อลดกลมเยื้องศูนย์ ขนาด 40 x 32 mm. – 160 x 90 mm. PN10

 • ข้อลดกลมเยื้องศูนย์ ขนาด 63 x 50 mm. – 160 x 90 mm. PN6

  ข้อลดกลมเยื้องศูนย์ ขนาด 63 x 50 mm. – 160 x 90 mm. PN6

  ฿99.00฿741.00
 • สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN16

  สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ฿24.00฿52,685.00
 • สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN10

  สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ฿31.00฿43,952.00
 • สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN6

  สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ฿66.00฿24,306.00
 • สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN16

  สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ฿23.00฿40,760.00
 • สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN10

  สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ฿30.00฿28,110.00
 • สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN6

  สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ฿63.00฿18,804.00
 • สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN16

  สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN16

  ฿35.00฿8,725.00
 • สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN10

  สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN10

  ฿45.00฿7,038.00
 • สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN6

  สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN6

  ฿45.00฿7,038.00
 • สามทางลดแยก ขนาด 160 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN10

  สามทางลดแยก ขนาด 160 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN10

  ฿821.00฿3,398.00
 • สามทางลดแยก ขนาด 160 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN06

  สามทางลดแยก ขนาด 160 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN06

  ฿678.00฿2,588.00
 • สามทางลด HDPE OD.25-160 PN06

  สามทางลด HDPE OD.25-160 PN06

  ฿142.00฿1,210.00
 • สามทางลด HDPE OD.25-160 PN10

  สามทางลด HDPE OD.25-160 PN10

  ฿71.00฿1,690.00
 • สามทางลด HDPE OD.25-160 PN16

  สามทางลด HDPE OD.25-160 PN16

  ฿47.00฿2,509.00
 • สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN6

  สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ฿55.00฿2,224.00
 • สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN10

  สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ฿27.00฿3,339.00
 • สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN16

  สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ฿21.00฿4,834.00
 • ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ฿38.00฿1,914.00
 • ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ฿19.00฿2,873.00
 • ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ฿14.00฿4,159.00
 • ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN16

  ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN16

  ฿13.00฿3,238.00
 • ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN10

  ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN10

  ฿17.00฿2,237.00
 • ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN6

  ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN6

  ฿34.00฿1,490.00
 • ข้อลดกลม OD.90 x 63 – 160 x 90 mm. PN16

  ข้อลดกลม OD.90 x 63 – 160 x 90 mm. PN16

  ฿26.00฿1,012.00
 • ข้อลดกลม OD.40 x 32 – 160 x 90 mm. PN10

  ข้อลดกลม OD.40 x 32 – 160 x 90 mm. PN10

  ฿34.00฿657.00
 • ข้อลดกลม OD. 63 x 50 – 160 x 90 mm. PN6

  ข้อลดกลม OD. 63 x 50 – 160 x 90 mm. PN6

  ฿69.00฿514.00
 • ข้องอลด PP-R SDR6 PN20

  ข้องอลด PP-R SDR6 PN20

  ฿22.00฿39.00
 • บุชชิ่ง M/F PP-R SDR6 PN20

  บุชชิ่ง M/F PP-R SDR6 PN20

  ฿13.00฿410.00
 • สามทางลด PP-R SDR6 PN20

  สามทางลด PP-R SDR6 PN20

  ฿28.00฿845.00
 • ข้อลดกลม PP-R SDR6 PN20

  ข้อลดกลม PP-R SDR6 PN20

  ฿15.00฿593.00
 • ท่อครอส PP-R SDR6 PN20

  ท่อครอส PP-R SDR6 PN20

  ฿40.00฿98.00
 • สี่ทาง PP-R SDR6 PN20

  สี่ทาง PP-R SDR6 PN20

  ฿29.00฿453.00
 • ฝาครอบ PP-R SDR6 PN20

  ฝาครอบ PP-R SDR6 PN20

  ฿8.00฿446.00
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!