เกร็ดความรู้

ค่าขนส่ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ไม่ ?

หลายท่านยังคงสงสัย ว่าทำไม กรณีการซื้อขายสินค้าและ ให้ทางบริษัทผู้ขายเป็นผู้จัดส่งสินค้าโดยมีการคิดค่าบริการค่าจัดส่ง แต่ไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย  วันนี้ เรามีข้อมูลจากกรมสรรพากร มาแจ้งให้ทราบครับ

 

เลขที่หนังสือ

: กค 0811/17066

วันที่

: 17 ธันวาคม 2541

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 3 เตรส, มาตรา 79

ข้อหารือ

: บริษัท ก. จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชั้นวางสินค้า ตู้เก็บเอกสาร ชิ้นส่วน
เกี่ยวกับเหล็กและอื่น ๆ โดยปกติบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยคิดค่าขนส่งแยกต่างหากจาก
ราคาสินค้า ขอทราบว่าบริษัทฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

แนววินิจฉัย

: กรณีบริษัท ก. จำกัด เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าและให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย
โดยที่บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบการให้บริการขนส่งอยู่เป็นปกติธุระ ดังนั้น เมื่อมีการขายสินค้าพร้อมทั้ง
บริการขนส่งให้ด้วย ไม่ว่าการขนส่งนี้จะใช้ยานพาหนะของตนเองหรือจ้างบุคคลอื่นให้ขนส่งให้ และไม่ว่า
จะแยกค่าขนส่งออกจากราคาสินค้าหรือไม่ บริษัทฯ ต้องนำมูลค่าของสินค้าซึ่งรวมค่าขนส่งมารวมคำนวณ
เป็นฐานภาษี สำหรับการขายสินค้าเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร และ
เมื่อกรณีถือเป็นการขายสินค้าบริษัทฯ จึงไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด

เลขตู้

: 61/27350

 

ที่มา:  http://www.rd.go.th/publish/23293.0.html

Related posts

Leave a Comment

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!