เกร็ดความรู้

ใช้รถกระบะบรรทุกท่อพีอี ให้ถูกกฎจราจร

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจะใช้รถกระบะ บรรทุกท่อ HDPE

1 ความกว้าง ระบุให้บรรทุกของที่มีความกว้างต้องไม่เกินความกว้างของตัวรถ

2 ความยาว
- ด้านหน้ายื่นได้ไม่เกิน หม้อน้ำหรือกันชนหน้ารถ
- ด้านหลัง ยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.5 เมตร


3 ความสูง บรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน 3 เมตรจากพื้นทาง (แต่ถ้าความกว้างของตัวรถ เกิน 2.30 เมตร สามารถ บรรทุกได้สูง 4 เมตร จากพื้นทาง)

อ้างอิง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๕๐


4 ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันคน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากตัวรถ อันอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญ ทำให้สกปรกเสื่อมเสียสุขภาพอนามัย หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือทรัพย์สิน

อ้างอิง  กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรณีที่บรรทุกของยื่นเกินกว่าความยาวของตัวรถผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติ

1.ในเวลากลางวันติดธงแดงเรืองแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร


2.ในเวลากลางคืน หรือในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ต้องติดไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร 

Related posts

Leave a Comment

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!