แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

geotextile

Non woven geotextile seperation

การออกแบบระบบระบายน้ำใต้ดิน สามารถทำได้โดยการใช้ท่อลอนแบบเจาะรู TAPKORR  เพื่อเป็นแนวรับน้ำแล้วพันด้วย แผ่นใยสังเคราะห์ แบบ Non woven geotextile เพื่อเป็นวัสดุกรองไม่ให้อนุภาคของดินเข้าไปอุดตัน แต่มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดี แล้วจัดระดับกำหนดให้น้ำระบายออกไปรวมยังทิศทางที่ต้องการ  แผ่นใยสังเคราะห์ดังกล่าวเรียกว่า แผ่น Non woven geotextile มีหลายขนาด หน้าตัด 1.5 m ถึง 3 m สามารถสั่งซื้อได้ที่ lines @titaltdon woven geotextile for Separation

นอกจากนี้ แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ยังถูกใช้ในงานอื่นๆด้วย

  • * วัสดุกรองในงานระบายน้ำ
  • * งานก่อสร้าง ปูแผ่น Geotextile เพื่อแยกชั้นวัสดุใหม่กับวัสดุเดิมทำให้การบดอัดดินทำได้ง่ายขึ้นเมือเทแอสฟัลท์ หรือคอนกรีต จะช่วยยืดอายุของวัสดุผิวหน้าให้คงทนมากขึ้น
  • * งานจัดสวน ใช้สำหรับปูพื้นเพื่อแยกชั้นหินกรวดออกจากพื้นดิน และป้องกันวัชพืชขึ้นจากดินได้ด้วยแต่ยังคงคุณสมบัติในการระบายน้ำได้ดี
  • * วัสดุป้องกันการกัดเซาะคันดิน
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!