ข้อต่อ I-TAP

Coupler-I-TAP

ข้อต่อตรง I-TAP

Coupler I-TAP

รายละเอียดสินค้า :

วัสดุ :  HDPE

ขนาด : 100 - 800 มม.

น้ำหนัก : 0.7 กก.- 58 กก.

ท่อลอน พีอี แทพคอร์ หรือ CORRUGATED P.E. PIPE สำหรับงานท่อระบายน้ำ และ งานระบายน้ำใต้ผิวดิน (Sub drain)

ท่อลอน พี.อี. หรือชื่อที่นิยมเรียกกันทั่วไฟว่าท่อ Corrugate จัดอยู่ในประเภทท่อที่มีการออกแบบผนังโครงสร้าง ขนาดท่อมีตั้งแต่ขนาด 100 มม. จนถึง ขนาด 2,000 มม. โดยมีเป้าหมายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าตามความจำเป็นของงานที่ต้องใช้

ท่อลอน พี.อี. แทพคอร์ ผลิตจากวัสดุโพลิเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่น และผสมผสานกับความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ ท่อที่มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัตรในการรับน้ำหนักอย่างดีเยี่ยม เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน

 

การออกแบบที่สนองตอบต่ออรรถประโยชน์

ท่อลอน พี.อี. ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากท่อทั่วไป โดยมีลักษณะของผนังเป็นลอนโครงสร้างสม่ำเสมอ จึงทำให้ท่อมีความสามารถในการคงรูปมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ท่อลอน พี.อี. แทพคอร์ ออกแบบให้สอดคล้องและอ้างอิงตามข้อกำหนดระดับชั้นความต้านทานแรงกด SN 8  ตามมาตรฐาน prEN 13476-1 และค่าความสามารถขั้นต่ำในการต้านทานต่อแรงกดตามมาตรฐาน DIN 16961-1 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีความสามารถในการทนต่อแรงกด (Stiffness) ได้ดีและ มีน้ำหนักเบา จึงช่วยการใช้งานมีประสิทธิภาพและ คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!