• ข้อต่อหน้าแปลน แบบสวมอัด PN16

  ข้อต่อหน้าแปลน แบบสวมอัด PN16

  ฿1,043.00฿1,910.00
 • สามทางลด แบบสวมอัด PN16

  สามทางลด แบบสวมอัด PN16

  ฿122.00฿638.00
 • ข้อต่อลดกลม แบบสวมอัด PN16

  ข้อต่อลดกลม แบบสวมอัด PN16

  ฿83.00฿343.00
 • สามทางเกลียวใน แบบสวมอัด PN16

  สามทางเกลียวใน แบบสวมอัด PN16

  ฿81.00฿499.00
 • สามทางเกลียวนอก แบบสวมอัด PN16

  สามทางเกลียวนอก แบบสวมอัด PN16

  ฿79.00฿486.00
 • ข้องอเกลียวใน แบบสวมอัด PN16

  ข้องอเกลียวใน แบบสวมอัด PN16

  ฿54.00฿296.00
 • ข้องอเกลียวนอก แบบสวมอัด PN16

  ข้องอเกลียวนอก แบบสวมอัด PN16

  ฿53.00฿239.00
 • สามทาง แบบสวมอัด PN16

  สามทาง แบบสวมอัด PN16

  ฿89.00฿522.00
 • ข้องอ 90 องศา แบบสวมอัด PN16

  ข้องอ 90 องศา แบบสวมอัด PN16

  ฿70.00฿339.00
 • ปลั๊กอุด แบบสวมอัด PN16

  ปลั๊กอุด แบบสวมอัด PN16

  ฿44.00฿226.00
 • ข้อต่อตรงเกลียวใน PN16

  ข้อต่อตรงเกลียวใน PN16

  ฿41.00฿217.00
 • ข้อต่อตรงเกลียวนอก PN16

  ข้อต่อตรงเกลียวนอก PN16

  ฿37.00฿187.00
 • ข้อต่อตรง แบบสวมอัด PN16

  ข้อต่อตรง แบบสวมอัด PN16

  ฿62.00฿310.00
 • สามทางลดแยก ขนาด 110 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN16

  สามทางลดแยก ขนาด 110 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN16

 • ข้อลดกลม เยื้องศูนย์ ขนาด 25 x 20 mm. – 160 x 90 mm. PN16

  ข้อลดกลม เยื้องศูนย์ ขนาด 25 x 20 mm. – 160 x 90 mm. PN16

  ฿38.00฿312.00
 • ข้อลดกลมเยื้องศูนย์ ขนาด 40 x 32 mm. – 160 x 90 mm. PN10

  ข้อลดกลมเยื้องศูนย์ ขนาด 40 x 32 mm. – 160 x 90 mm. PN10

 • ข้อลดกลมเยื้องศูนย์ ขนาด 63 x 50 mm. – 160 x 90 mm. PN6

  ข้อลดกลมเยื้องศูนย์ ขนาด 63 x 50 mm. – 160 x 90 mm. PN6

  ฿99.00฿741.00
 • สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN16

  สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ฿24.00฿52,685.00
 • สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN10

  สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ฿31.00฿43,952.00
 • สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN6

  สามทาง 45 องศา ฉาก HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ฿66.00฿24,306.00
 • สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN16

  สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ฿23.00฿40,760.00
 • สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN10

  สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ฿30.00฿28,110.00
 • สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN6

  สามทางวาย 45 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ฿63.00฿18,804.00
 • สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN16

  สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN16

  ฿35.00฿8,725.00
 • สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN10

  สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN10

  ฿45.00฿7,038.00
 • สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN6

  สตับเอ็น ขนาด 20 – 450 มม. HDPE PN6

  ฿45.00฿7,038.00
 • สามทางลดแยก ขนาด 160 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN10

  สามทางลดแยก ขนาด 160 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN10

  ฿821.00฿3,398.00
 • สามทางลดแยก ขนาด 160 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN06

  สามทางลดแยก ขนาด 160 x 40 mm. – 315 x 40 mm. PN06

  ฿678.00฿2,588.00
 • สามทางลด HDPE OD.25-160 PN06

  สามทางลด HDPE OD.25-160 PN06

  ฿142.00฿1,210.00
 • สามทางลด HDPE OD.25-160 PN10

  สามทางลด HDPE OD.25-160 PN10

  ฿71.00฿1,690.00
 • สามทางลด HDPE OD.25-160 PN16

  สามทางลด HDPE OD.25-160 PN16

  ฿47.00฿2,509.00
 • สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN6

  สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ฿55.00฿2,224.00
 • สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN10

  สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ฿27.00฿3,339.00
 • สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN16

  สามทาง HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ฿21.00฿4,834.00
 • ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN6

  ฿38.00฿1,914.00
 • ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN10

  ฿19.00฿2,873.00
 • ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ข้องอ 90 องศา HDPE OD.20-250 mm. PN16

  ฿14.00฿4,159.00
 • ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN16

  ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN16

  ฿13.00฿3,238.00
 • ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN10

  ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN10

  ฿17.00฿2,237.00
 • ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN6

  ข้องอ 45 องศา OD.20-250 mm. PN6

  ฿34.00฿1,490.00
 • ข้อลดกลม OD.90 x 63 – 160 x 90 mm. PN16

  ข้อลดกลม OD.90 x 63 – 160 x 90 mm. PN16

  ฿26.00฿1,012.00
 • ข้อลดกลม OD.40 x 32 – 160 x 90 mm. PN10

  ข้อลดกลม OD.40 x 32 – 160 x 90 mm. PN10

  ฿34.00฿657.00
 • ข้อลดกลม OD. 63 x 50 – 160 x 90 mm. PN6

  ข้อลดกลม OD. 63 x 50 – 160 x 90 mm. PN6

  ฿69.00฿514.00
 • ข้องอลด PP-R SDR6 PN20

  ข้องอลด PP-R SDR6 PN20

  ฿22.00฿39.00
 • บุชชิ่ง M/F PP-R SDR6 PN20

  บุชชิ่ง M/F PP-R SDR6 PN20

  ฿13.00฿410.00
 • สามทางลด PP-R SDR6 PN20

  สามทางลด PP-R SDR6 PN20

  ฿28.00฿845.00
 • ข้อลดกลม PP-R SDR6 PN20

  ข้อลดกลม PP-R SDR6 PN20

  ฿15.00฿593.00
 • ท่อครอส PP-R SDR6 PN20

  ท่อครอส PP-R SDR6 PN20

  ฿40.00฿98.00
 • สี่ทาง PP-R SDR6 PN20

  สี่ทาง PP-R SDR6 PN20

  ฿29.00฿453.00
 • ฝาครอบ PP-R SDR6 PN20

  ฝาครอบ PP-R SDR6 PN20

  ฿8.00฿446.00
 • ข้องอ 45 PP-R SDR6 PN20

  ข้องอ 45 PP-R SDR6 PN20

  ฿13.00฿622.00
 • สามทาง PP-R SDR6 PN20

  สามทาง PP-R SDR6 PN20

  ฿19.00฿845.00
 • ข้องอ 90 PP-R SDR6 PN20

  ข้องอ 90 PP-R SDR6 PN20

  ฿15.00฿622.00
 • ข้อต่อตรง PP-R SDR6 PN20

  ข้อต่อตรง PP-R SDR6 PN20

  ฿11.00฿577.00
 • ท่อร้อยสาย HDPE OD. 20 – 225 mm. สำหรับระบบไฟฟ้า

  ท่อร้อยสาย HDPE OD. 20 – 225 mm. สำหรับระบบไฟฟ้า

  ฿78.00฿6,600.00
 • ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 16 – 355 mm. PN25

  ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 16 – 355 mm. PN25

  ฿96.00฿63,288.00
 • ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 40 – 710 mm. PN8

  ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 40 – 710 mm. PN8

  ฿180.00฿77,718.00
 • ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 315 – 710 mm. PN4

  ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 315 – 710 mm. PN4

  ฿6,444.00฿41,550.00
 • ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 20 – 710 mm. PN16

  ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 20 – 710 mm. PN16

  ฿84.00฿137,670.00
 • ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 20 – 710 mm. PN20

  ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 20 – 710 mm. PN20

  ฿84.00฿137,670.00
 • ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 25 – 710 mm. PN12.5

  ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 25 – 710 mm. PN12.5

  ฿108.00฿114,756.00
 • ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 40-710 mm. PN6

  ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 40-710 mm. PN6

  ฿222.00฿63,354.00
 • ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 25 – 710 mm. PN10

  ท่อ HDPE ระบบประปา OD. 25 – 710 mm. PN10

  ฿138.00฿94,782.00
 • ท่อ PP-R (80) แบบ Fiber Composite Pipe SDR 6 (PN20) Durable Class

  ท่อ PP-R (80) แบบ Fiber Composite Pipe SDR 6 (PN20) Durable Class

  ฿296.00฿13,884.00
 • ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) High Pressure Class

  ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) High Pressure Class

  ฿216.00฿10,800.00
 • ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 11 (PN10) Economy Class

  ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 11 (PN10) Economy Class

  ฿140.00฿40,800.00
 • แคล้มรัดแยก พี.อี.

  แคล้มรัดแยก พี.อี.

  ฿48.00฿1,998.00
 • ปลั๊กอุด OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ปลั๊กอุด OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿32.00฿1,200.00
 • สามทางลด OD. 25 x 20 – 63 x 50 mm. แบบสวมอัด

  สามทางลด OD. 25 x 20 – 63 x 50 mm. แบบสวมอัด

  ฿130.00฿522.00
 • สามทางเกลียวนอก OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  สามทางเกลียวนอก OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿74.00฿1,690.00
 • สามทางเกลียวใน OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  สามทางเกลียวใน OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿67.00฿1,690.00
 • สามทาง OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  สามทาง OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿109.00฿2,338.00
 • ข้องอ 90 องศา เกลียวใน OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ข้องอ 90 องศา เกลียวใน OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿45.00฿917.00
 • ท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

  ท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

  ฿220.00฿20,715.00
 • ท่อ PVC เซาะร่อง ชนิดบานหัว

  ท่อ PVC เซาะร่อง ชนิดบานหัว

  ฿143.00฿4,053.00
 • ท่อ PVC เซาะร่อง ชนิดปลายเรียบ

  ท่อ PVC เซาะร่อง ชนิดปลายเรียบ

  ฿140.00฿3,635.00
 • ท่อ PVC ชนิดบานหัว

  ท่อ PVC ชนิดบานหัว

  ฿43.00฿12,665.00
 • ท่อ PVC ชนิดปลายเรียบ

  ท่อ PVC ชนิดปลายเรียบ

  ฿42.00฿12,565.00
 • ข้องอ 90 องศา เกลียวนอก OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ข้องอ 90 องศา เกลียวนอก OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿44.00฿917.00
 • ข้องอ 45 องศา OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ข้องอ 45 องศา OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿66.00฿1,545.00
 • ข้องอ 90 องศา OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ข้องอ 90 องศา OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿69.00฿1,602.00
 • ข้อต่อตรงเกลียวใน OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ข้อต่อตรงเกลียวใน OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿38.00฿1,200.00
 • ข้อต่อตรงเกลียวนอก OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ข้อต่อตรงเกลียวนอก OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿38.00฿917.00
 • ข้อต่อตรงลด OD. 25×20 – 110×90 mm. แบบสวมอัด

  ข้อต่อตรงลด OD. 25×20 – 110×90 mm. แบบสวมอัด

  ฿77.00฿1,258.00
 • ข้อต่อตรง OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ข้อต่อตรง OD. 20 – 110 mm. แบบสวมอัด

  ฿61.00฿1,411.00
 • ข้อต่อปากแตร

  ข้อต่อปากแตร

  ฿38.00฿345.00
 • ข้อต่อไฟฟ้า B

  ข้อต่อไฟฟ้า B

  ฿25.00฿276.00
 • ข้อต่อไฟฟ้า A

  ข้อต่อไฟฟ้า A

  ฿22.00฿564.00
 • ท่อโค้งไฟฟ้า

  ท่อโค้งไฟฟ้า

  ฿88.00฿5,730.00
 • ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE OD. 20 – 225 mm.

  ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE OD. 20 – 225 mm.

  ฿78.00฿6,600.00
 • แผ่นความร้อน รุ่น H-160

  แผ่นความร้อน รุ่น H-160

  ฿9,500.00
 • เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี. มือหมุน รุ่น TNB 160

  เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี. มือหมุน รุ่น TNB 160

  ฿50,000.00
 • เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี. ไฮดรอลิค รุ่น PW315

  เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี. ไฮดรอลิค รุ่น PW315

  ฿180,000.00
 • เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี. ไฮดรอลิค รุ่น PW250

  เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี. ไฮดรอลิค รุ่น PW250

  ฿180,000.00
 • เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี. ไฮดรอลิค รุ่น PW160

  เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี. ไฮดรอลิค รุ่น PW160

  ฿120,000.00
 • ซีลยาง Seal-TAP

  ซีลยาง Seal-TAP

  ฿18.00฿50.00
 • ฝาปิด U-TAP

  ฝาปิด U-TAP

  ฿35.00฿233.00
 • ข้อต่อตรงลด R-TAP

  ข้อต่อตรงลด R-TAP

  ฿210.00฿315.00
 • สี่ทาง X-TAP

  สี่ทาง X-TAP

  ฿137.00฿898.00
 • สามทาง T45-TAP

  สามทาง T45-TAP

  ฿153.00฿991.00
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!