ท่อร้อยสายไฟพีอี conduit pipe

conduit ท่อร้อยสาย

ท่อร้อยสายไฟพีอี

     ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ( High Density Polyethylene : HDPE)  หรือที่นิยมเรียกติดปากกันว่า ท่อ พี.อี. ผลิตจากวัสดุพอลิเอทิลีน ซึ่งเป็นวัสดุเชิงวิศวกรรม มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ในงานท่อร้อยสายไฟฟ้า อีกทั้งวัสดุโพลีเอทิลีนที่มีคุณภาพและความสะอาดสูงมากขึ้น ในวงการอุตสาหกรรมสายเคเบิ้ลใช้วัสดุโพลีเอทิลีนเกรดดังกล่าวในการผลิตฉนวนและเปลือกหุ้มป้องกัน สำหรับสายเคเบิ้ลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่บางที่สุด จนถึงเคเบิ้ลสำหรับส่งกระแสไฟฟ้าที่มีเปลือกหนาที่สุด ซึ่งสามารถรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 500 KV.

     ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 -225 มม. มีความยาวท่อที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ความยาวมาตรฐาน 6 และ 12 เมตร หรือแบบเป็นม้วน ขนาดม้นละ 50 เมตร และ 100 เมตร 

คุณสมบัติเด่นของท่อ พีอี

  1. ท่อร้อยสายไฟฟ้าคาดแถบสีส้มบนผิวด้านนอกของท่อเพื่อการแยกประเภทการใช้งาน สะดวกและปลอดภัยต่อการซ่อมบำรุง
  2. ท่อร้อยสายไฟฟ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 32 มม. จนถึง 160 มม. ความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร หรือท่อขนาด 32-110 มม. สามารถม้วนขดได้ยาวม้วนละ 50 หรือ 100 เมตร นำ้หนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง ประหยัดจุดเชื่อมต่อและเวลาการติดตั้ง
  3. วัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ใช้ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
  4. สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดการเป็นสนิมผุกร่อน สำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดิน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
  5. สามารถทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับที่เกิดจากการฝังกลบ มีความยืดหยุ่นตัวสูง ไม่เกิดการแตกร้าวหรือหักของท่อ สามารถให้ตัวได้และปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว การทรุดตัวของพื้นที่ เป็นต้น
  6. ผิวภายนอกในท่อเรียบมันมีความฝืดต่ำ ทำให้สามารถร้อยสายผ่านได้สะดวกและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายเตเบิ้ล
HDPE PE100
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!