เกร็ดความรู้

ค่าขนส่ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ไม่ ?

หลายท่านยังคงสงสัย ว่าทำไม กรณีการซื้อขายสินค้าและ ให้ทางบริษัทผู้ขายเป็นผู้จัดส่งสินค้าโดยมีการคิดค่าบริการค่าจัดส่ง แต่ไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย  วันนี้ เรามีข้อมูลจากกรมสรรพากร มาแจ้งให้ทราบครับ   เลขที่หนังสือ : กค 0811/17066 วันที่ : 17 ธันวาคม 2541 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 เตรส, มาตรา 79 ข้อหารือ : บริษัท ก. จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชั้นวางสินค้า ตู้เก็บเอกสาร ชิ้นส่วน เกี่ยวกับเหล็กและอื่น ๆ โดยปกติบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยคิดค่าขนส่งแยกต่างหากจาก ราคาสินค้า ขอทราบว่าบริษัทฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ แนววินิจฉัย : กรณีบริษัท ก. จำกัด เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าและให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย โดยที่บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบการให้บริการขนส่งอยู่เป็นปกติธุระ ดังนั้น เมื่อมีการขายสินค้าพร้อมทั้ง บริการขนส่งให้ด้วย ไม่ว่าการขนส่งนี้จะใช้ยานพาหนะของตนเองหรือจ้างบุคคลอื่นให้ขนส่งให้ และไม่ว่า จะแยกค่าขนส่งออกจากราคาสินค้าหรือไม่ บริษัทฯ ต้องนำมูลค่าของสินค้าซึ่งรวมค่าขนส่งมารวมคำนวณ เป็นฐานภาษี สำหรับการขายสินค้าเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร และ เมื่อกรณีถือเป็นการขายสินค้าบริษัทฯ จึงไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด เลขตู้ : 61/27350   ที่มา:  http://www.rd.go.th/publish/23293.0.html

 6,020 total views

Read More